Latin plant names - C

C a e h i l n o r t u y

+Cadetia
taylori - o    
Caesalpinia bahamensis - n    
+
bonducella - o    
#
ciliata - n    
+
coriaria - s    
# decapetala - f    
#
echinata - s    
+
peltophoroides - s    
#
pulcherrima - a, f, o, n, s    
+
sappan - a    
+
spinosa - s    
#Cajanus cajan - f    
#Cakile edentula - n    
+Caladenia carnea - f    
+ corynephora - f    
# discoidea - o    
#Caladium bicolor - f    
+
sp. - o    
#Calamovilfa longifolia - n    
#Calamus ornatus - a    
#
rotang - a    
+Calandrinia ciliata - n    
+ creethae - o    
feltonii - s    
  galapagosa - s    
+
longiscapa - s    
+ sp. - e    
+Calanthe argenteo-striata - a    
+ biloba - f    
  clavata - a    
  corymbosa - f    
+
densiflora - a    
+
discolor - a    
+
furcata - o, s    
  izuinsularis - a    
lanngei - o    
+ masuca - f    
  natalensis - f    
+ puberula - a    
  reflexa - a    
+
rosea - a, f, o    
+
sieboldii - a, f
   
+
sp. - e, s    
+
striata - a    
+
sylvatica - f, n    
+
triplicata - o    
+
veitchii - a    
ventilabrum - o    
+
veratrifolia - o    
+
vestita - a, f, n, s    
+Calathea allonia - n    
  brenessi - n    
+
burlemarxii - s    
+Calceolaria burbidgei - e    
+
darwinii - s    
  fothergillii - s    
+
herbeo-hybrida - s    
+ hybrida - f    
+Calea urticifolia - n    
#Caleana major - f, o    
+Calectasia sp. - o    
#Calendula arvensis - f    
+ hybrida - c    
# officinalis - a, e, f , o, n    
+
stellata - f    
#Calla palustris - e    
Calliandra brevicaulis - s    
# haematocephala - f, n    
+
imarginata - a    
+
parvifolia - s    
+
slaneae - n    
+
sp. - s    
+
surinamensis - f    
+Callianthemum insigne miyabeanum - a    
Callichillia stenosepala - f    
+Callichlamys latifolia - s    
+Calligonum comosum - a    
+
polygonoides - a    
+
rubicundum - a    
+Calliopsis drummondii - e    
#Callistemon glaucus - o    
+
lanceolatus - f, n    
+
phoenicus - a    
+
sp. - a, c, f, n, o    
+
speciosus - a, n    
suberosum - o    
+
teretifolius - o    
+Callistephus chinensis - a, c, e, f, n, o    
+Callitriche
palustris - e    
+
verna - e    
+Callitris articulata - f    
+ sulcata - o    
+Callophyllis sp. - s    
#Calluna vulgaris - c, e    
+Calmia angustifolia - e    
#
latifolia - f, n    
+Calocarpum mammosum - n    
+
sapota - n    
#Calocedrus formosensis - a    
+Calochilus campestris - n, o    
+ robertsoni - f    
+Calochorthus luteus - e    
+ nuttallii - n, s    
#Calodendrum capense - f    
+Caloncoba glauca - f    
+Calophyllum brasiliense - n    
+ callaba - n    
#

inophyllum - a, o

   
+Caloplaca sp. - o    
+Calopogon multiflorus - s    
  pallidus - s    
+
pulchellus - n    
+ sp. - e    
#
tuberosus - f, n    
#Calotropis gigantea - a,n, o    
#
procera - a, f, n    
+
sp. - a    
+Caltha fistulosa - a    
#
introloba - o    
#
palustris - c, a, e, n    
+
sagittata - s    
#Calycanthus floridus - e, n    
+
sp. - e, f    
+Calycera crassifolia - s    
#Calypso bulbosa - a, c, e, f, n    
+Calyptrochilum
christyanum -f    
+
emarginatum - f    
#Calystegia sepium - e, f, o    
#
silvatica - e    
#
soldanella - a, e    
+Calytrix carinata - o    
+Camassia leichtinii - f    
# sp. - n    
+Camellia amplexicaulis - a    
+
granthamiana - a    
+
gilberti - a    
#
japonica - a, e, f, n, s    
+
nitidissima - a    
+
petelotii - a    
+ reticulata - n    
+
rubriflora - a    
+ rusticana - a    
+
sasanqua - a, e    
#
sinensis - a, f, o, n, s    
+
sp. - a, e, f, n, o    
+
vietnamensis - a    
+
williamsii - e, n    
+ yuletide - n    
Campanula afra - f    
  alaris - e    
+
alpina - e    
+
bohemica - e    
# bononiensis - e    
#
carpatica - e    
+
cephalotes - a    
# cervicaria - e    
+
chamissonis - a    
#
cochlearifolia - e    
  comosiformis - e    
+ dasyantha - a    
+
ephesia - a    
+
floridana - f    
+
formanekiana - e    
+
gieseckiana - n    
#
glomerata - a, e    
+
hercegovina - e    
+
incurva - f    
+
istriaca - e    
+
jacobaea - f    
+
lanata - e    
#
latifolia - a, c    
+ macrorhiza - e    
#
medium - e, n    
  mirabilis - c    
+
oreadum - e    
+
paradoxa - c    
+
patula - c, f    
#
persicifolia - a, c, e, f    
#
punctata - a    
+ pussilla - e    
#
rapunculoides - e    
#
rotundifolia - e, n    
+
scutellata - e    
#
sp. - a, c, e, f    
+
takesimana - a    
#
trachelium - e    
+
transsilvanica - e    
#
zoysii - e    
+Campomanesia adamantium - s    
#Campsis capreolata - s    
+
chinensis - a    
#
grandiflora - a    
#
radicans - a, e, n    
#
tagliabuana - f    
+Campulastrum americanum - n    
+Campylanthus glaber - f    
+Campylocentrum micranthum - n    
Campylospermum laeve - f    
#Cananga odorata - a, f, n, o    
+Canarina abyssinica - f, o    
+
eminii - a, f    
+ sp. - e    
+Canarium odontophyllum - a    
# ovatum - a    
+Canavalia favieri - o    
#
maritima - n    
+
rosea - f, o    
#Canella
winterana - n    
+Canistrum cyathiforme - s    
+ exiguum - s    
+Canna coccinea - f, n    
+
edulis - f, o, s    
#
generalis - a, n, o, s    
#
indica - a, c, f, n, o    
+
limbata - n    
+
orientalis - a    
ornamentale - s    
+
speciosa - f    
+
sp. - a, f, n, o    
#Cannabis sativa - e    
Cantua bicolor - s    
+
buxifolia - s    
  lobbii - a    
+Capparis cartilagenia - a    
  cordifolia - o    
#
cynophallophora - n    
+
flexuosa - n    
+
micracantha - a    
  mucronifolia - a    
  nobilis - o    
#
spinosa - a, c, e, f, o, s    
+
sp. - e, f    
+
tomentosa - f    
#Capsicum annuum - a, c, e, f, n, s    
# baccatum - e, n, s    
# chinense - s    
#
frutescens - a, c, f, n, s    
  mexicanum - f    
  sp. - a, n    
+Captaincookia margaretae - o    
#Caragana scyphica - c    
+Caralluma brownii - f    
+
burchardii - f    
+
caudata - f    
+
decaisneana - f    
+
europaea - f    
+ fimbriata - f    
  hexagona - n    
+
lugardii - e, f    
+
lutea - f    
melanathera - f    
+
newbrownii - f    
  retrospiciens - f    
+
socotrana - a    
#Carapa guianensis - s    
+Cardamine pratensis - e    
+Cardiocrinum gigantheum - a    
# Cardiomanes reniforme - o    
#Cardiospermum halicacabum - f    
+Carduus acathoides - e    
# defloratus - e    
#
nutans - a, e    
+
sp. - a, e, f, n, o, s    
  textorisianus - e    
Carex antolensis - f    
# lyngbyei - e    
#Carica papaya - a, e
f
o,n,s
+Carinatum tricolor - f    
+Carissa bispinosa - f    
+
edulis - f    
#
grandiflora - f, n    
#Carlina acaulis - c, e    
  patula - e    
+
pygmaea - e    
+Carmichaelia stevensonii - o    
+Carmona microphylla - a    
+
retusa - a    
#Carnegia gigantea - c, e, f, n, s    
+Carolinea sp. - e    
#Carpinus betulus - c, e    
+ sp. - f    
#Carpobrotus acinaciformis - f    
#
edulis - e, f    
+
glaucescens - o    
+ sp.- e    
+Carruthersia scandens - o    
#Carthamus tinctorius - a, o    
#Carum carvi - c, e, f    
#Carya ovata - n    
+Caryocar brasiliense - s    
+Caryopteris mongolica - a    
+
sp. - e    
#Caryota mitis - a    
# urens - f    
+Casearia tremula - n    
+Cassia abbreviata - f    
adenensis - a    
#
alata - a, f, n, o    
aldabrensis - a    
+
angustifolia - f
   
baccarinii - f    
+
biflora - n    
+
carnaval - s    
#
chapmanii - n    
clausseni - s    
+ corymbosa - f    
+
didymobotria - e, f, n    
#
fistula - a, f o, n, s  
+
glauca - a    
#
grandis - n, s    
+
italica - a    
#
javanica - n    
lechenaultiana - a    
+
ligustrina - n    
+
macranthera - s    
+ moschata - n    
+ multijuga - a    
+ nodosa - a    
+
occidentalis - f    
+
senna - f    
+
sieberiana - f    
+
sp. - e    
+
surattensis - a, o    
+
tora - f    
tuhovaliana - f    
#Cassine laneana - n    
+Cassiope
tetragona - n    
#Cassytha filiformis - o    
#Castanea crenata - a    
#
dentata - n    
#
molissima - a    
#
sativa - a, e    
+
sp. - a, e    
+Castanopsis
indica - a    
+ sieboldii - a    
#Castanospermum australe - o    
#Castilleja linariaefolia - n    
#Casuarina equisetifolia - f, o    
+
sp. - f, o    
+Catalpa longissima - n    
# ovata - a    
+Catananche caerulea - f    
+ sp. - e    
+Catasetum atratum - f    
+
barbatum - f, s    
+
bungerothii - s    
+
callosum - s    
+
discolor - s    
+
fimbriatum - a, f    
+
integerrimum - f, n    
+
longifolium - s    
+
macrocarpum - f, s    
# maculatum- f    
+
pileatum - a, e, f, s    
+
saccatum - f    
+
sp. - f, s    
+
splendens - f    
+Catha edulis - f  
#Catharanthus roseus - a, e, f n, o, s  
#
sp. - f    
+Cathaya argyrophylla - a    
+Catophractes alexandri - f    
+Catopsis berteroniana - f    
+ sp. - n    
+Cattleya aclandiae - a, e, f, n    
# alaorii - n    
+
amethystoglossa - f, n, s    
+
araguaiensis - f    
+
aurantiaca - f, n    
  aurea - f, n    
+
ballantiniana - s    
+

bicolor - c, f, n, o

   
  bochellensis - f    
+
bowringiana - n, s    
+
brabantiae - n    
brasiliense - a    
  capra - f    
+
chocoensis - f, n, s    
+
citrina - e, n, s    
+ coerulea - a    
+
corcovado - s    
+
deckeri - n, s    
  dianx - a    
+ dormaniana - f    
+
dowiana-aurea - a, f, n, s    
+
eldorado - s    
+
fabia - e    
+
forbesii - f, n    
+
francis - o    
+
frasquita - s    
+
gaskeliana - n, s    
+
gigas - n, s    
gloriette - c    
+
granulosa - f, s    
  guatemalensis - n, o    
+
guttata - f, n, s    
+
hardiana - f, n, s    
+
harrisoniana - e    
+
hybrida - f, n, o, s    
+
intermedia - a, e, f, n, s    
+
labiata - a, e, f, n, o, s    
+
lawrenceana - f, n, s    
+
leopoldii - e, f, n    
+
loddigesii - a, f, o, s    
+ Louise Georgiana - f    
+
lueddemanniana - a, f, n, s    
+
luteola - f, n, s    
+ malouana - n    
+
meadii - a    
+
maxima - e, f, n, s    
+
mendelii - n, s    
+
mossiae - n, s    
+
nobelior - f, s    
o'breniana - s    
pachecoi - n    
+
patinii - s    
#
percivaliana - a, f, n, s    
+ portia - s    
+ purpurata - a    
+
rex - f, s    
rochelensis - f, n, s    
+ schilleriana - f, n    
+
schroederae - f, n, s    
+
skinneri - f, n, s    
+
sp. - a, c, e, f, n, o, s    
+
speciosissima - c, n    
+
superba - f, s    
+
trianae - a, e, f, n, o, s    
+
tricolor - s    
+
velutina - f, n    
+
victoria regina - s    
+
violacea - f, s    
+
walkeriana - f, o, s    
+
warneri - c, n, s    
+
warszewiczii - e, f, n, s    
+Cattleyopsis cubensis - n    
+
lindenii - n    
  rosea - n    
+Cattleytonia sp. - f, n    
+Caucaea mimetica - f    
+ nubigena - s    
+ olivaceum - s    
+Caularthron bicornutum - f, n, s    
+
bilamellatum - n, s    
+Caulerpa brownii - o    
+ racemosa - o    
+Caulokaempferia alba - a    
+
saxicola - a    
+Cavendishia splendens - s    
#Cayratia japonica - a    

начало - beginning

_________________

список обозначений

+ - рисунок - image

- английское название - English name

# - рисунок и английское название - image and English name

a - Азия - Asia

c - страны бывшего СССР - ex-USSR countries

e - Европа - Europe

f - Африка - Africa

n - Северная Америка - North America

o - Океания - Oceania

s - Южная Америка - South America